large_cce25_p

Cirkelvajersåg CCH25 / CCE25

  • Ersätter dyr och omständlig storhålsborrning.
  • Säker användning tack vare att vajrarna är dolda.
  • Den väl genomtänkta konstruktionen ger en enkel hantering.
  • Hydraulisk eller elektrisk drivning.
  • Lämplig för extra väggsågnings-, vajersågnings-, cirkelvajersågnings- och borrningsarbeten tack vare det modulärt utbyggbara systemet med huvudmotor, styrenhet och fjärrkontroll.
Kategori:

Produktbeskrivning

Vajerlängd för håldiameter 500 mm (100 mm tjocklek) 4 m
Vajerlängd för håldiameter 2500 mm (600 mm tjocklek) 6,2 m
Vajer Ø, sintrad 11 mm
Vajer Ø, galvaniserad 10 mm
Vekt 122 kg
Hydraulutförande Hydraulmotor GR2 – 1 drivhjul Ø 200 mm (180) – Brythjul Ø 200 mm (180) – Matning av vajermagasinet med hydraulmotor 50 cm3
Elutförande 1 drivhjul Ø 200 mm (180) – Brythjul Ø 200 mm (180) – Matning av vajermagasin med elmotor