frokenboror

Standard Kärnborr

Standard★★ kärnborr. 

Kvalitetsverktyg för daglig användning. Bra förhållande mellan borrhastighet och livslängd. Universell användning, tillförlitlig kvalitet.

 • Övertygande borreffekt, med fokus på behoven i vardagen.
 • Universella användningsmöjligheter.
 • Tillförlitlig kvalitet och säkerhet.
Kategori:

Produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Service

 • Produkter för betong (asfalt, murverk, stål och specialområden efter förfrågan).
 • Fästen och anslutningsgängor kan levereras i enlighet med lokala standarder och anpassade till alla typer av motorer (elektriska, hydrauliska).
 • Perfekt systemlösning som passar ihop med TYROLIT Hydrostress borrmotorer och borrstativ.
 • Omfattande sortiment av tillbehör.
 • Specialmått och individuella lösningar efter förfrågan.
 • Användningsteknisk rådgivning och systemlösningar för speciella applikationer står alltid till förfogande.

Anvisningar / Rekkomendationer

 • Högsta effektvärden erhålls vid en periferihastighet på 2–3 m/s på betong (1,2–1,8 m/s på armering, 3,2–3,8 m/s vid mycket slitande material).
 • En korrekt montering av borrstativen är absolut nödvändig.
 • För optimal borreffekt är även rätt kylmedelsmängd viktig (”mjölkaktig” konsistens på spolvattnet).
 • Observera alltid maskinens säkerhets- och användningsanvisningar före arbetet.
 • Säkerhetsmanualen kan skickas efter vid önskemå.